Opleiding

Universiteit Utrecht

Locatie: Heidelberglaan 8, 3584CS Utrecht
Telefoon: +31 (0) 30 253 70 00
Website: www.uu.nl
Studiegids: 2010-2011
Minorsite:
www.uu.nl/minor

De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, met zeven faculteiten die gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. De universiteit verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van wetenschapsgebieden. Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair onderzoek binnen én buiten de universiteit. De Universiteit Utrecht werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek.

Sinds haar oprichting is de Universiteit Utrecht gevestigd in de historische, middeleeuwse binnenstad van Utrecht. In de binnenstadcampus zijn twee faculteiten gevestigd. De overige faculteiten zijn gehuisvest op de campus De Uithof ten oosten van de binnenstad. De faculteit Geneeskunde is ook onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op de derde campus, juist aan de rand van de binnenstad, is het University College Utrecht gevestigd, het internationale undergraduate College van de Universiteit Utrecht.

Faculteit Geowetenschappen

Locatie: Willem C. van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2, 3584CS Utrecht
Studieadviseurs: Overzicht Studieadviseurs
Website:
link
Aantal Studenten:
2400
Aantal Medewerkers: 600

De faculteit Geowetenschappen is binnen Nederland het grootste universitaire opleidingscentrum op het terrein van de geowetenschappen met circa 2200 studenten verdeeld over 5 bachelor- en 13 masteropleidingen. De faculteit biedt een compleet palet aan geo-opleidingen binnen zowel de bèta- als gamma-wetenschappen. De faculteit Geowetenschappen heeft een internationale toppositie waar het gaat om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aarde, duurzaamheid, stad en migratie. Tussen deze vier hoekpunten komen de grote wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van onze tijd bij elkaar. Uniek in Nederland is de bundeling van natuurwetenschappelijk en sociaal-economisch onderzoek binnen één faculteit. De onderlinge kruisbestuiving tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines maakt nieuwe inzichten mogelijk en zorgt ervoor dat het onderzoek zich steeds in de frontlinie van innovatie bevindt.

Bachelor Opleidingen

Deze faculteit biedt 1 relevante bachelor opleiding(en) aan.

• Sociale Geografie en Planologie | Zie website.

Klik hier om het volledige overzicht van de bachelor opleidingen aan deze faculteit te zien.

 

Sociale Geografie en Planologie

Start: 1 September
Duur: 3 Jaar
Taal: Nederlands
• Het Curriculum (Directe Link)

Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht staat bekend om de brede oriëntatie. Je zult echter al snel kennismaken met verschillende deelgebieden binnen het vakgebied. Niet elke geograaf of planoloog is met hetzelfde onderwerp bezig; iedereen specialiseert zich in een bepaalde richting. In Utrecht kunnen we veel specialisaties aanbieden. De meeste specialisaties worden op inleidend, verdiepend en gevorderd niveau aangeboden. Aan het eind van het eerste jaar maak je een keuze tussen de hoofdrichting Sociale Geografie of de hoofdrichting Planologie. Onze studenten hebben veel vrijheid om zelf een keuze te maken uit het grote aantal aangeboden vakken en het is mogelijk om te studeren in het buitenland.

Lees hier meer over deze opleiding.

Master Opleidingen

Deze faculteit biedt 3 relevante master opleiding(en) aan.

• Economische Geografie | Zie website.
• Planologie | Zie website.
• Stadsgeografie (Urban Geography) | Zie website.

Klik hier om het volledige overzicht van de master opleidingen aan deze faculteit te zien.

 

Economische Geografie

Start: September
Duur: 1 Jaar
Taal: Nederlands
• Het Curriculum (Directe Link)

Economische Geografie bestudeert de relaties van bedrijven met hun regionale omgeving. Bedrijven zoeken altijd naar de beste omgeving en regio’s zoeken naar de beste bedrijven. De spreiding en ontwikkeling van economische activiteit, oftewel van de werkgelegenheid, bepaalt hoe en waar mensen werken, geld verdienen, wonen, zich verplaatsen en geld uitgeven. In het masterprogramma Economische Geografie onderzoek je de verscheidenheid aan economische activiteiten in landen en regio's en de ruimtelijke uitwerking daarvan.

Dit masterprogramma maakt je vertrouwd met:
• de actuele theorieën over het locatiegedrag
• het ruimtelijk gedrag van bedrijven
• de ruimtelijke netwerkstrategie van bedrijven
• de economische ontwikkeling van regio’s
• de wisselwerking tussen bedrijven en regio’s

De twee invalshoeken zijn: de ruimtelijke bedrijfsstrategie van ondernemers en de regionaal-economische strategie van overheden.

Lees hier meer over deze opleiding.

 

Planologie

Start: September
Duur: 1 Jaar
Taal: Nederlands
• Het Curriculum (Directe Link)

Je wordt opgeleid om als planoloog een bijdrage te leveren aan het continue proces van aanpassing van de ruimtelijke inrichting in een veranderende samenleving.
Denk bijvoorbeeld aan grootstedelijke onderwerpen als erfgoedplanning, vastgoedontwikkeling en woningbouw. Het analyseren van en oplossingen aandragen voor dergelijke complexe vraagstukken vergt de nodige expertise. Je maakt je daarom de volgende vaardigheden eigen:

• het opzetten van onderzoek en academisch schrijven;
• het formuleren van programma's van eisen;
• de evaluatie en het prioriteren van alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden;
• bestuur en management;
• de regie van politieke besluitvorming, op diverse overheidsniveaus.

Een stage, eventueel in het buitenland en een onderzoeksopdracht maken een belangrijk onderdeel uit van het programma. Maar ook inhoudelijke verdieping maakt nadrukkelijk deel uit van dit masterprogramma. Je leert de verworven kennis toepassen op actuele planologische vraagstukken. De voertaal is Nederlands. Een enkele cursus wordt vanwege deelname van uitwisselingsstudenten in het Engels gegeven.

Lees hier meer over deze opleiding.

 

Stadsgeografie (Urban Geography)

Start: September
Duur: 1 Jaar
Taal: Nederlands
• Het Curriculum (Directe Link)

Steden zijn bruisende en dynamische plekken waar mensen samenkomen en waar nieuwe ideeën ontstaan. Steden zijn broedplaatsen van vernieuwing en creativiteit, maar ook plaatsen waar spanningen tussen bevolkingsgroepen met verschillende leefstijlen zich manifesteren en waar sociale ongelijkheden duidelijk zichtbaar worden. Binnen het masterprogramma Stadsgeografie wordt het gebruik en de beleving van steden vanuit meerdere wetenschappelijke perspectieven bestudeerd. De focus ligt daarbij op het analyseren en verklaren van hoe mensen steden gebruiken en beleven.

Lees hier meer over deze opleiding.

Keuzevakken / Electives

Bachelor:
Tijdens de bachelor studie worden er op deze faculteit de volgende relevante minors te volgen:
• Deltametropool: planningsvraagstukken en mobiliteit (30-45 ECTS) | Zie website.
• Economische Geografie (30 ECTS) | Zie website.
• Ontwikkelingsgeografie (minimaal 30 ECTS) | Zie website.
• Planologie (minimaal 30 ECTS) | Zie website.
• Sociale Geografie (minimaal 30 ECTS) | Zie website.
• Stadsgeografie (30 ECTS) | Zie website.

Klik hier voor het overzicht van alle minors gegeven op deze faculteit.


Master:
Tijdens de master studies worden er op deze faculteit geen relevante keuzevakken aangeboden.

Opleidingen

Hier begint je Academische Carrière in het vastgoed.

→ Amsterdam: UVA, VU 
→ Breukelen: NBU
→ Delft: TUd
→ Eindhoven: TUe
→ Groningen: RUG
→ Leiden: UL
→ Maastricht: UM
→ Rotterdam: EUR
→ Tilburg: UvT
→ Twente: UT
→ Utrecht: UU

Post-graduate

©2009-2015 FRESH | sitemap | disclaimer
powered by weBSolve