Informatie FRESH Career

Termen van gebruik & voorwaarden

Als u gebruik maakt van deze website en de services welke FRESH Career verstrekt, laat u blijken akkoord te gaan met de onderstaande termen van gebruik & voorwaarden. FRESH Career kan de termen van gebruik op elk ogenblik herzien door deze tekst up te daten. U dient deze pagina periodiek te bezoeken om de termen van gebruik & voorwaarden te herzien, gezien deze voor u bindend zijn. De begrippen ‘u’ en ‘gebruiker’, zoals hier gebruikt wordt, verwijzen naar alle individuen en/of entiteiten die voor welke reden dan ook toegang hebben tot deze website. Het begrip ‘vacature’ verwijst naar alle banen en/of traineeships en/of stages en/of andere vormen van werkgelegenheidsaanbod, geplaatst op deze website. Het begrip ‘kandidaat’ verwijst naar alle leden van FRESH Career welke (proberen te) zoeken naar een vacature. Het begrip ‘informatie’ verwijst naar alle data welke gestuurd word naar FRESH Career door zowel werkgevers als leden van FRESH Career.  

Gebruik van het materiaal

  1. FRESH Career geeft toestemming om het materiaal op onze website, louter voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, te bekijken en eenmalig te downloaden.
  2. Al het materiaal (inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s) is in het bezit van FRESH Career of haar leveranciers of cliënten. U bent dus niet bevoegd om delen te kopiëren, herproduceren, tonen, openbaar presteren, verspreiden, verkopen, wijzigen of het op een andere manier gebruiken van het materiaal voor elk publiek of commerciële doeleinde.
  3. Gebruikers zijn belemmerd om misbruik of een poging tot misbruik te maken van de beveiliging van deze website, inclusief –toegang tot gegevens welke niet bedoeld zijn voor degelijke gebruikers of geregistreerden op de server of account welke de gebruiker niet gemachtigd is om toegang tot te hebben – elke andere vorm van website misbruik of het pogen tot misbruik.

Aansprakelijkheid

  1. FRESH Career is niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen werkgevers en kandidaten. Vandaar dat FRESH Career geen controle heeft op de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de vacatures en/of de kandidaat profielen en/of CV’s, de mogelijkheid van werkgevers om carrièremogelijkheden aan kandidaten te bieden of de mogelijkheid van kandidaten om vacatures op te vullen.
  2. FRESH Career is onder geen wettelijke verplichting om de informatie te controleren die door gebruikers wordt verstrekt op deze website, inclusief vacatures, CV’s, kandidaat-profielen, bedrijfsprofielen en reclame. FRESH Career is daarom niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of onbetrouwbare informatie die door gebruikers wordt verstrekt op de website.
  3. In geen geval zal FRESH Career, zijn leveranciers, of derden welke worden vermeld op de website, aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of onmacht, om gebruik te maken van de website en de service die FRESH Career aanbied. 

Privacy verklaring

  1. U bent hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de vertrouwelijkheid van uw informatie en wachtwoord.
  2. FRESH Career zal uw informatie beheren en overdragen in een veilige, vertrouwelijke en beveiligde omgeving.
  3. FRESH Career zal nooit zonder uw toestemming uw persoonlijke informatie aan derden verkopen of verhuren. FRESH Career kan, van tijd tot tijd, u namens externe partners contacteren over een bepaalde aanbieden die voor u van belang kan zijn. In die gevallen, wordt uw persoonlijke informatie niet overgebracht naar de derde.

Contact

Heeft u een vraag over de site?
Is het niet helder?
Neem gerust contact met ons op!

Via:
Contact-formulier

Óf direct:
Ashley Klapwijk
FRESH Career 2015- 2016
+31 (0) 6 2124 6997
career@freshstudents.nl

N.B.: Voor inhoudelijke vragen m.b.t. de vacature, zie de contactgegevens onderaan de vacature.

 

©2009-2016 FRESH | sitemap | disclaimer
powered by weBSolve